Avfallsabonnemang

Taxa för hämtning av hushållsavfall och livsmedelsavfall

Taxa för hämtning av hushållsavfall som gäller från och med den 1 januari 2024.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (webbsida)

Taxa för hämtning av avfall, slam och latrin Pdf, 540.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift fördelad utifrån hur olika boendeformer nyttjar tjänsterna som ingår. I avgiften ingår kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av det inlämnade avfallet. Avgiften finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd.

Taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp

Den aktuella taxan för tömning av slam från enskilt avlopp gäller från den 1 januari 2024.

Taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp Öppnas i nytt fönster. (webbsida)

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av slam.

Tilläggsavgifter

Det finns fyra olika tilläggsavgifter: extra slanglängd, ordertömning, extra kubikmeter slam som överstiger 9 kubikmeter samt förgävesbesök. Tilläggsavgift för extra slanglängd tas ut då mer än 20 meter slang behövs. Ordertömning är tömning utöver ordinarie abonnemang som debiteras beroende på på hur snabbt det behöver utföras. För slamanläggningar som överstiger 9 kubikmeter så tas en tilläggsavgift ut per påbörjad kubikmeter över 9 kubikmeter. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Taxa för tömning av latrintank

Den aktuella taxan för tömning av latrin gäller från den 1 januari 2024.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa för tömning av latrin Öppnas i nytt fönster.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av latrin.

Tilläggsavgifter

Vid beställning av en extratömning med tömning inom fem arbetsdagar alternativt inom en arbetsdag tillkommer en tilläggsavgift. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T22:30:10
Last modified:
2024-01-31T16:02:27
Published:
2021-09-27T15:32:15
Last published:
2024-01-31T16:02:27
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallsabonnemang

EPI.Id
26a077aea2a0436d8e4b1821a1d68c0f