Sorteringsguide

Om du sorterar ut matavfall och förpackningar kan du minska antalet tömningar av restavfallet (tidigare brännbart) och spara pengar. När du källsorterar ditt avfall sparar du dessutom på jordens resurser och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

EPI debug

Created:
2022-08-17T11:10:40
Last modified:
2022-09-22T13:40:16
Published:
2022-08-17T11:10:43
Last published:
2022-09-22T13:40:16
Template
Bred sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id