Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang företag

Här finns inflyttningsanmälan för företag. När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Letade du istället efter inflyttningsanmälan för hushåll.

Sätt kryss i de rutor som anmälan avser:
Sätt kryss i de rutor som anmälan avser:
Tillträdesdag  * (obligatorisk)
Tillträdesdag
När får du tillträde till fastigheten?
FASTIGHETSUPPGIFTER


KUNDUPPGIFTER


Företaget eller BRFs namnE-post dit vi skickar bekräftelse på denna anmälan
FAKTURERING

Fysisk adress eller e-postadress


Om ni vill ha någon märkning på fakturorna
NYCKLAR OCH KONTAKTPERSONER
Var hämtar entreprenören nycklar och taggar som behövs. Vem är kontaktperson dagtid?
Var hämtar entreprenören nycklar och taggar som behövs. Vem är kontaktperson dagtid?

Hur och var entreprenören kvitterar ut nycklar och taggar

Nummer till den som kan svara på frågor om nycklar och taggar


För praktiska frågor från entreprenören i samband med hämtning

Nummer till kontaktperson dagtid

E-postadress till kontaktperson dagtid
ANLÄGGNINGSUPPGIFTER
Där hämtningen ska ske
Där hämtningen ska ske

Gatuadress där vi hämtar ert avfall

Hur många lägenheter finns på fastigheten

Hur många lokaler för verksamheter finns på fastigheten
AVFALLSABONNEMANG
Ange vilken storlek och antal kärl ni vill ha. Om ni har underjordsbehållare kryssar ni i tömningsönskemål.
Ange vilken storlek och antal kärl ni vill ha. Om ni har underjordsbehållare kryssar ni i tömningsönskemål.
Restavfall (brännbart)
Välj storlek på sopkärl, antal och hur ofta ni önskar tömning.
Välj storlek på sopkärl, antal och hur ofta ni önskar tömning.
Välj storlek på avfallskärl för restavfall
Välj storlek på avfallskärl för restavfallVälj antal avfallskärl för restavfall
Välj antal avfallskärl för restavfall

Välj antal hämtningar för restavfall
Välj antal hämtningar för restavfallMatavfall
Matavfall hämtas alltid i 130-literskärl. Välj antal och hur ofta ni önskar hämtning.
Matavfall hämtas alltid i 130-literskärl. Välj antal och hur ofta ni önskar hämtning.
Välj antal kärl för matavfall
Välj antal kärl för matavfallVälj antal hämtningar för matavfall
Välj antal hämtningar för matavfall

Hämtningsintervall är minst 26 gånger per år, alltså varannan veckan.
Underjordsbehållare
Underjordsbehållare storlek
Underjordsbehållare storlek
Antal hämtningar för underjordsbehållare
Antal hämtningar för underjordsbehållare
Slam
Slam

Vilken typ av slamanläggning och storlek har du?
Slamavskiljare
Slamavskiljare
Markera vilken storlek du har
Sluten tank
Sluten tank
Minireningsverk
Minireningsverk
Önskad första slamtömning
Önskad första slamtömning
Krav på tömning minst 1 gång per år
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T16:03:10
Last modified:
2024-05-20T11:21:54
Published:
2022-07-08T13:27:41
Last published:
2024-05-20T11:22:02
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id