Ansöka om gemensamt hämtställe av mat- och restavfall

Flera fastighetsägare (en- eller tvåfamiljshus) kan dela på behållare för mat- och restavfall.

Vi fakturerar grundavgift till varje fastighetsägare och faktura för hämtavgiften skickas till den fastighet där kärlen står. Samtliga fastighetsägare måste skriva under ansökan. Observera att fritidshus ej kan dela med åretruntboende.

Ni ansöker om gemensamt hämtställe genom att fylla i en blankett och skicka in till oss. Ange vilka som ska dela på avfallskärlen och vem som är kontaktperson.

Adress för inskickning av blankett

Uppsala Vatten och Avfall AB
Kundservice
Box 1444
751 44 UPPSALA

Blanketter som går att fylla i på skärmen kan skickas per e-post till kundservice@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T14:58:23
Last modified:
2022-09-29T14:36:02
Published:
2022-07-04T11:18:13
Last published:
2022-09-29T14:36:02
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id