Ansöka om uppehåll i sophämtning eller slamtömning

Om inte fastigheten används under en sammanhängande period om minst sex månader kan du få uppehåll i sophämtningen. För uppehåll i slamtömning krävs en sammanhängande period om minst 15 månader.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T14:58:41
Last modified:
2024-02-27T16:00:58
Published:
2022-07-04T13:18:33
Last published:
2024-02-29T11:00:46
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id