Våra beräkningar

Fyller vi verkligen Svandammen med felsorterat matavfall på två veckor, Fyrishovs olympiska simbassäng med felsorterade plastförpackningar på fyra dagar och UKK på elva dagar med vatten som vi egentligen borde sparat?

På 28 dagar fyller vi ett höghus i Flogsta med plast som egentligen borde återvunnits

Förutsättningar:

 • Volymen på Flogsta höghus har beräknats efter mätningar av husets yttermått i kartverktyg. Höjden har bedömts utifrån höjduppgifter på webb och från foton.
 • Volymen för ett enskilt Flogsta höghus är: ca 53 m långt x ca 12,5 m bred x ca 25 m högt = ca 16 600 m3
 • I senaste mätningen bestod restavfallet (tidigare brännbart) av ca 15% felsorterade plasförpackningar.
 • På en månad samlar vi in ca 2 700 ton restavfall.
 • Om 15 % av restavfallet är plastförpackningar ≈ ca 405 ton/månad = 13 500 kg/dag
 • Okomprimerade plastförpackningar väger ca 23 - 26 kg/m3, (ur Volymvikter för avfall, Rapport U2013:19, Avfall Sverige)
 • 16 600m3 x 23 kg/m3 = 431 600 kg
 • 431 600 kg/13 500 kg per dag ≈ 28
 • På 28 dagar fyller vi ett av Flogstas höghus med felsorterade plastförpackningar.

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det ungefär 28 dagar att fylla ett av Flogsta höghus med felsorterade plastförpackningar.

På 24 dagar använder vi så mycket vatten helt i
onödan att det räcker för att fylla hela IFU Arena

Förutsättningar:

 • Beräkningen är gjord utifrån bedömningen att takhöjden på de lägre punkterna (ej i nocken) är ca 10 meter + mätningar av ytterarean i kartverktyg för bägge hallarna.
 • Hall 1: 164 m lång x 78 m bred x 10 m hög = 127 920 m3 ≈ 128 000 m3
 • Hall 2: 105 m lång x 60 m bred x 10 m hög = 63 000 m3
 • Totalt: 191 000 m3
 • I Uppsala kommun är det 212 000 personer som har kommunalt dricksvattten.
 • Målet är 100 l/person och dygn och idag förbrukar vi i genomsnitt 138 l/person och dygn, vilket ger en mellanskillnad på 38 liter/person och dygn vi behöver spara.
 • 212 000 x 38 liter/dygn = 8 056 000 liter vatten/dygn = 8 056 m3/dygn
 • 190 000 m3/8 056 m3/dygn ≈ 24 dygn

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det ungefär 24 dygn att fylla hela IFU Arena, bägge hallarna, med dricksvatten vi måste försöka spara.

På 3 månader kan vi bygga en ny kungshög med
matavfall som egentligen borde blivit biogas

Förutsättningar:

 • En kungshög rymmer i genomsnitt 9 500 m2 (Uppgifter från Upplandsmuséet).
 • I senaste mätningen bestod restavfallet (tidigare brännbart) av en tredjedel felsorterat matavfall.
 • På en månad samlar vi in ca 2 700 ton restavfall.
 • Om en tredjedel av restavfallet är matavfall ≈ ca 900 ton/månad.
 • Matavfall väger 300 - 400 kg/m3, (ur Volymvikter för avfall, Rapport U2013:19, Avfall Sverige)
 • 9 500 m2 x 300 kg/m2 matavfall = 2 850 000 kg matavfall = 2 850 ton matavfall
 • 2 850 ton/900 ton per månad = 3,1 månader

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det ungefär tre månader att bygga en ny kungshög med felsorterat matavfall.

På två veckor kan vi fylla Svandammen med matavfall som felsorteras

Förutsättningar:

 • Svandammens volym, 80 m lång x ca 20 m bred x uppskattat genomsnittligt djup på 1 m) = 1 600 m3
 • I senaste mätningen bestod restavfallet (tidigare brännbart) av en tredjedel felsorterat matavfall.
 • På en månad samlar vi in ca 2 700 ton restavfall.
 • Om en tredjedel av restavfallet är matavfall ≈ ca 900 ton/månad.
 • Matavfall väger 300 - 400 kg/m3, (ur Volymvikter för avfall, Rapport U2013:19, Avfall Sverige)
 • 1 600 m3 x 300 kg matavfall = 480 000 kg = 480 ton matavfall
 • 480 ton/900 ton/månad ≈ 0,5 månad (0,53) ≈ 14 dagar

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det en halv månad, alltså ungefär två veckor, att fylla Svandammen med felsorterat matavfall.

På fem dagar kan vi fylla olympiska simbassängen på Fyrishov med felsorterade plastförpackningar

Förutsättningar:

 • Olympiska simbassängers volym: 2 500 000 liter = 2 500 m3 (om bassängen har ett konstant djup på 2 meter)
 • I senaste mätningen bestod restavfallet (tidigare brännbart) av ca 15% felsorterade plasförpackningar.
 • På en månad samlar vi in ca 2 700 ton restavfall.
 • Om 15 % av restavfallet är plastförpackningar ≈ ca 405 ton/månad.
 • Okomprimerade plastförpackningar väger 26 kg/m3, (genomsnitt ur Volymvikter för avfall, Rapport U2013:19, Avfall Sverige)
 • 2 500 m3 x 26 kg plastförpackningar = 65 000 kg = 65 ton plastförpackningar
 • 65 ton/405 ton/månad ≈ 0,16 månad ≈ 5 dagar

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det ungefär fem dagar att fylla olympiska simbassängen på Fyrishov med felsorterade plastförpackningar.

På elva dagar kan vi fylla hela UKK med vatten vi borde ha sparat

Förutsättningar:

 • UKK:s volym baserat på yttermåtten som mätts upp i kartverktyg och med den officiell höjduppgiften 47 m brett x 53 m långt x 37 m högt = 92 000 m3
 • I Uppsala kommun är det 212 000 personer som har kommunalt dricksvattten.
 • Målet är 100 l/person och dygn och vi idag förbrukar i genomsnitt 138 l/person och dygn, vilket ger en mellanskillnad på 38 liter/person och dygn vi behöver spara.
 • 212 000 x 38 liter/dygn = 8 056 000 liter vatten/dygn = 8 056 m3/dygn
 • 92 000 m3/8 056 m3/dygn ≈ 11 dygn

Slutsats: givet förutsättningarna ovan, tar det elva dagar att fylla hela UKK med dricksvatten vi måste försöka spara.

EPI debug

Created:
2022-10-13T13:57:07
Last modified:
2022-11-23T09:44:54
Published:
2022-10-28T15:15:09
Last published:
2022-11-23T09:44:54
Template
Landningssida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id