Tips och checklistor

På följande sidor hittar du många tips om hur du blir bättre på att sortera och spara vatten. Här finns även tips för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och näringslivet.

 • För hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

  Som representanter för ett hyreshus eller en bostadsrättsförening kan ni använda sigillet för ett cirkulärt Uppsala för att visa att ni aktivt arbetar med att återbruka, återvinna och minska er dricksvattenförbrukning. Då visar ni samtidigt att ni arbetar för att alla ska kunna bidra till ett cirkulärt Uppsala.

 • För näringsliv och verksamheter

  Som representanter för ett företag eller en verksamhet kan ni använda sigillet för att visa att ni aktivt arbetar med att återbruka, återvinna och minska er dricksvattenförbrukning. Då visar ni samtidigt att ni arbetar för att alla ska kunna bidra till ett cirkulärt Uppsala.

 • Kranmärkt

  Välj lokalproducerat - Kranmärk din arbetsplats, ditt event eller din organisation! Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för företag och verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

 • Matavfall

  Matavfallet som du återvinner gör vi biogas av till Uppsalas stadsbussar och biogödsel till lantbruket.

 • Pappersförpackningar

  Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp. Det är riktigt bra eftersom endast en tredjedel energi går åt vid papperstillverkning av återvunna pappersförpackningar jämfört med nyproduktion.

 • Plastförpackningar

  Mer än hälften av alla plastförpackningar slängs i restavfall och får aldrig chansen att återvinnas. Men om du källsorterar plastförpackningarna som kommer från ditt hushåll bidrar du till att minska utsläpp av växthusgaser samtidigt som du sparar på jordens resurser.

 • Spara vatten

  Vårt viktigaste livsmedel är dricksvattnet och det måste vi använda varsamt. Det kostar tid och resurser att producera och leverera dricksvatten.

EPI debug

Created:
2022-10-06T13:46:09
Last modified:
2022-10-31T15:38:35
Published:
2022-10-28T15:15:26
Last published:
2022-10-31T15:38:35
Template
Landningssida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id