För näringsliv och verksamheter

Två kvinnor och en man står och tittar på olika föremål som ska källsorteras

Som representanter för ett företag eller en verksamhet kan ni använda sigillet för att visa att ni aktivt arbetar med att återbruka, återvinna och minska er dricksvattenförbrukning. Då visar ni samtidigt att ni arbetar för att alla ska kunna bidra till ett cirkulärt Uppsala.

När ni använder Uppsala Vattens sigill är det viktigt att skapa förutsättningar för medarbetare att agera klimatsmart. I ett cirkulärt Uppsala ska det vara lätt att göra rätt men då måste information och rätt medel erbjudas. Nedan följer tips som ni kan tänka på för att engagera och underlätta i arbetet för ett cirkulärt Uppsala.

Tips för att arbeta för ett cirkulärt Uppsala på din arbetsplats

Avfall

 • Ta bort papperskorgar vid arbetsplatserna
 • Utrusta lokalerna med en lämplig mängd samlade återvinningsstationer/skåp
 • Fullständig sortering där avfallet uppstår. Tydligt markerade sorteringskärl gör det enklare för medarbetare att göra rätt.
 • Laga i stället för att kasta och lämna in förbrukade produkter till återvinning.
 • Lämna gärna in saker som är oönskade eller oanvända till återbruk så kan någon annan få användning för dem.

Vatten

 • Installera vattenstationer med kylning, det minskar på framspolandet av kallt vatten ur kranen.
 • Vattenstationer med kylning gör också steget att bli kranmärkt enkelt (och det minskar avfallet, när färre kanske köper flaskvatten).
 • Installera snålspolande kranar.

Motivation

 • Informera medarbetare och annan personal med anknytning till företaget om sigillet. Ju fler som vet vad sigillet innebär desto fler kan engagera sig och bidra.
 • Prata med er hyresvärd om det exempelvis fattas sorteringskärl i soprummet.
 • Påminn om sigillet och skriv gärna in arbetet ni utför i er miljö- och hållbarhetspolicy.


Ladda ner sigillet och visa att du är med!

Var med och bidra i arbetet för ett cirkulärt Uppsala, ansök om sigillet.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-10-06T13:47:18
Last modified:
2022-11-08T09:49:33
Published:
2022-10-28T15:16:37
Last published:
2022-11-08T09:49:33
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id