Skolwebb: Uppsala Vatten

Cirkulärt Uppsala

Cirkulärt Uppsala är ett initiativ för ett hållbarare Uppsala som återanvänder och återvinner mer avfall och tar ansvar för vårt värdefulla dricksvatten.

Matavfall

Tips och checklistor för sortering av matavfall.

Soptunna för matavfall och soptunna för restavfall står ohämtade på trottoaren.

Plastförpackningar

Så blir du bättre på att sortera plastförpackningar!

Pappersförpackningar

Ta hand om förpackningar av papper på rätt sätt.

Dricksvatten

Använd dricksvattnet på ett ansvarsfullt sätt.

Medlemmar

Läs om de som gått med i Cirkulärt Uppsala.

EPI debug

Created:
2022-10-06T13:33:20
Last modified:
2023-04-19T09:01:14
Published:
2022-10-06T17:21:32
Last published:
2023-04-19T09:01:14
Template
Startsida cirkulärt


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id