Vattenmätarplatsens utformning

Uppsala Vatten och Avfall AB (VA-huvudmannen) ställer krav på platsen och utrymmet runt vattenmätaren. Mätaren ska vara möjlig att läsa av, underhållas och bytas. Enligt Uppsala kommuns allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA09, är det fastighetsägarens ansvar att mätarplatsen är utformad på ett av oss godkänt sätt.

Fastighetsägarens ansvar för mätarplatsen

Det är Uppsala Vatten som äger vattenmätaren och kommer till dig och sätter upp den. Det är också vi som har ensam befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren.

Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för sammankopplingen med VA-installationen i övrigt.

Följande krav och mått gäller för platsen där din vattenmätare ska sitta:

  • En fast förankrad konsol med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.
  • Konsolen ska rymma en mätare inklusive backventil. Mätarna finns i olika längder (bygglängd). Minsta bygglängd för våra mätare är 220 mm, vilket är vanligast i en villa. För övriga byggnader/installationer kontakta Uppsala Vatten för hjälp med dimensionering och placering av mätare. Vid lång ledningsdragning på tomtmark, före mätaren kan mätarbrunn vara nödvändig.
  • Höjdmässigt måste konsolen monteras minst 10 cm över golvet och som högst 130 cm över golvet. Avståndet mäts mellan golvet och underkanten på ledningen.
  • Det fria utrymmet vid mätaren ska vara minst 80 cm brett. Mätarkonsolen kan placeras valfritt i sidled på dessa 80 cm, dock minst 10 cm från närmaste vägg eller annat hinder.
  • Krav på fritt utrymme ovanför mätarkonsolen varierar beroende på vilken höjd den är monterad på: Om konsolen sitter 10 – 50 cm över golv krävs minst 100 cm fritt utrymme över golvet. Om konsolen sitter 51 – 130 cm över golv krävs minst 50 cm fritt utrymme ovanför konsolen.
  • Utrymmet under mätaren ner till golv och utrymmet framför mätaren ska vara fritt.
  • Golv och närbelägna väggpartier ska utföras så att de tål läckage av vatten.
  • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.
  • Om hyllor, bänkar, skåp etc placeras inom ovanstående fria utrymmen måste dessa vara flyttbara och plockas bort av fastighetsägaren före mätarbyte. Tänk på att du som fastighetsägare även ska kunna läsa av mätaren på ett enkelt sätt.

Flera av ovanstående krav är till för att den personal som sätter upp och byter mätare ska ha en bra arbetsmiljö.

Mätarplatsen godkänns i samband med uppsättning av vattenmätare.

Uppsala Vatten äger mätaren

Vattenmätaren tillhandahålls av Uppsala Vatten och förblir vår egendom. Efter cirka 10 år tar vi in mätaren för provning, gäller villamätare, och en ny mätare sätts upp. Vid provningen kontrollerar vi att mätaren mätt korrekt under de år den varit i drift.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T09:54:44
Last modified:
2022-07-14T14:48:16
Published:
2019-05-07T09:54:59
Last published:
2022-08-09T14:43:26
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vattenmatarplatsens-utformning

EPI.Id
0d3f30a9bf7947d8948ca3f61edde449