Beräkna årskostnad VA

Här kan du beräkna din kostnad för dricksvatten, avlopp och dagvatten enligt taxa gällande från och med 1 januari 2024. Observera att det finns tre olika uträkningar beroende på vilken typ av fastighet du har.

För att få fram en prognos behöver du först av allt veta om din fastighet är en enbostadsfastighet, flerbostadsfastighet, verksamhetsfastighet eller samfällighet. Om du redan är kund kan du se beräknad årskostnad på din faktura.

Taxan består av:

  • Fast avgift á 3 392 kr. Den fasta avgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader för de administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel för planering, abonnentregister, fakturering mm. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.
  • Lägenhetsavgift á 1 947 kr. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.
  • Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 22,63 kr.

Summan som visas efter att du fyllt i dina uppgifter nedan och tryckt på ”beräkna” är den totala årskostnaden och inkluderar, förutom den rörliga avgiften, också de fasta avgifterna för mätställe och lägenhetsavgift.

Exempel: Villa eller enbostadsfastighet som har en årsförbrukning på 150 kbm vatten.

Avgift
Kostnad
1 fast avgift 
3 392 kr
1 lägenhetsavgift
1 947 kr
Förbrukningsavgift för 150 kbm vatten á 22,63 kr/kbm
3 395 kr
Summa
8 734 kr/år

Automatisk uträkning

Klicka på den typ av fastighet du vill räkna ut för. Fyll i de fält och kryssrutor som gäller för dig.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-10-08T20:34:00
Last modified:
2024-02-08T11:12:26
Published:
2020-04-01T15:29:03
Last published:
2024-02-08T11:12:27
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
berakning-va-kostnad

EPI.Id
0329844792214c6aa295d46e2e4392ed