Anmäla VA-anslutning

Här ansöker du om anslutning av din fastighet till Uppsala kommuns allmänna vatten- och av­loppsanläggning.

Vill du ansluta en nybyggd fastighet eller anmäla en om- eller tillbyggnad?

Anmäl VA-anslutning för nybyggd fastighet

Om du ska bygga en ny fastighet inom ett område med kommunalt vatten och avlopp, måste du alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning med önskad anslutningspunkt. På www.ledningskollen.se kan du beställa uppgifter om ledningarna på din tomt Länk till annan webbplats. innan du börjar gräva.

Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. Vid byggnationen ska mätarplatsen utformas enligt gällande bestämmelser. Den kvalitetsansvarige för byggnationen ansvarar för att anslutningen blir rätt utförd.


Anmäl ombyggnad och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Du måste alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning med önskad anslutningspunkt. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas.

OBS! Tänk på att servisventilen endast får öppnas och stängas av behörig personal.

Så fyller du i ansökan

För att vi ska kunna bedöma om en anslutning är möjlig är det viktigt att du fyller i så många uppgifter du kan. Du måste också skicka med en situationsplan/VA-ritning som visar var vid fastighetsgränsen du vill ha anslutningen. Om du har färdigt bygglov skickar du med det också.

Observera att du inte får använda den allmänna VA-anläggningen innan du fått godkänt från oss.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:01:57
Last modified:
2023-04-05T09:01:34
Published:
2022-07-04T17:12:40
Last published:
2023-04-05T09:01:34
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id