Vattenverk

Varje år producerar vi ungefär 19 miljoner kubikmeter dricksvatten till drygt 210 000 personer i kommunen.

Vattenverk

I Uppsala kommun finns fjorton vattenverk där vi producerar kommunalt dricksvatten. De två största verken ligger i Uppsala: Gränby och Bäcklösa.

Ytterligare två vattenverk ligger i Storvreta. De resterande vattenverken finns i Vattholma, Skyttorp, Björklinge, Lövstalöt, Vänge, Järlåsa, Ramstalund, Knutby, Lejsta och Almunge.

Vattenverket i Lövstalöt försörjer även Bälinge och verket i Björklinge försörjer även Läby och Skuttunge. Vattenverket i Lejsta försörjer även Hammarby/Vallby och Rasbokil. Verken i Uppsala försörjer även Gunsta och Länna. Almunge försörjs med vatten från både Östra Långsjön och Uppsala.

Vattentorn

I Uppsala kommun finns fyra vattentorn i drift. Vattentornens uppgift är att jämna ut variationerna i dricksvattenförbrukningen, så att det finns tillräckligt med dricksvattenvatten även när förbrukningen är hög.

Två av vattentornen ligger centralt i Uppsala, ett i Boländerna och ett i Stadsskogen (Eriksberg). Tillsammans rymmer dessa två torn 28 miljoner liter dricksvatten, vilket motsvarar ett halvt dygns förbrukning för Uppsala stad.

De två andra tornen ligger i Storvreta och Björklinge. Tornet i Storvreta rymmer drygt en miljon liter dricksvatten och tornet i Björklinge tvåhundratusen liter dricksvatten.

Vattentornens uppgift

Dricksvattenförbrukningen varierar under dygnets timmar. Vattentornen jämnar ut variationerna så att det alltid finns tillräckligt med vatten för att täcka Uppsalabornas behov. Till exempel ser vattentornen till att vi klarar av att leverera dricksvatten när det är hög förbrukning, vilket framför allt är på morgonen och kvällen när många duschar, borstar tänder och gör sig i ordning. Under natten fylls tornen upp med dricksvatten som sedan används under dagen. Tornen är också reserver om det skulle inträffa ett driftavbrott.

65 mil dricksvattenledningar

Dricksvattnet levereras i ledningar med en sammanlagd längd på 65 mil. Det motsvarar sträckan mellan Uppsala och Oslo. De flesta ledningar är tillverkade av järn eller plast. Ledningarnas ålder varierar – de äldsta är från 1920-talet.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T11:55:05
Last modified:
2024-03-08T11:20:45
Published:
2019-04-29T12:00:16
Last published:
2024-03-08T11:20:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dricksvattenverk

EPI.Id
2577452f76b8446bab7eed9e6ae410b1