Checklista vid översvämning

Här finns en checklista för akut översvämning i din fastighet. En översvämning kan bero på många olika anledningar. Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp.

Om du drabbas av översvämning - följ den här checklistan

  1. Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
  2. Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
  3. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  4. Kontakta ditt försäkringsbolag.
  5. Kontakta ett saneringsföretag.
  6. Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
  7. Efteråt: Informera oss på Uppsala Vatten om översvämningen.

Informera oss efteråt

Om du har haft översvämning är det viktigt att du efteråt meddelar detta skriftligt till oss så att vi kan bedöma om vi behöver göra en skadeutredning. Enklast är att du använder formuläret:

Anmäl översvämning

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:20:52
Last modified:
2022-07-01T10:33:42
Published:
2022-07-01T10:33:42
Last published:
2022-07-01T10:33:42
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id