Certifikat

Uppsala Vatten och Avfall AB är certifierat enligt ett antal olika standarder. På denna sida finns information om vad det innebär.

ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard.

Certifieringen är en bra grund för fortsatt kvalitetsarbete. 

Certifikat ISO 9001-2015 för Uppsala Vatten och Avfall AB Pdf, 1 MB. (pdf)

ISO 17025

Vårt vattenlaboratorium är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra ackrediterade tjänster inom de områden som bedömts.

Ackrediteringscertifikat ISO 17025 för Uppsala Vatten, vattenlaboratoriet Pdf, 183 kB. (pdf)

Ackrediteringsmarke_rgb-färg_1995.png

REVAQ

Våra processer som syftar till uppströmsarbete och till att mull och växtnäring kan återföras med avloppsfraktionerna uppfyller kraven enligt Svenskt Vattens Regler för certifieringssystemet Revaq, Renare vatten –bättre kretslopp.

Certifikat REVAQ Pdf, 247.7 kB. (pdf)

Revaq_rev_logotyp_RGB.png

SPCR 120 certifierad återvinning

Biogödseln från vår biogasanläggning vid Kungsängens gård uppfyller kraven enligt SPCR 120, certifieringsregler för biogödsel.

Certifikat SPCR 120 Pdf, 54.1 kB. (pdf)

certifierad-atervinning-SPCR.png

Cirkulärt Uppsala

Inom ramen för www.cirkulartuppsala.se Länk till annan webbplats. lovar vi att verka för att:

  • avfall som genereras inom vår verksamhet kommer att lämnas för återvinning.
  • inventarier som vi inte längre behöver i vår verksamhet kommer att lämnas för återbruk.
  • minska förbrukningen av dricksvatten inom vår verksamhet.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-11-18T16:57:57
Last modified:
2022-12-08T09:25:25
Published:
2021-11-18T17:05:59
Last published:
2022-12-08T09:25:25
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
certifikat

EPI.Id
d2d72793a4434167be31c3da04d6a450