Dricksvatten

Vårt arbete med dricksvatten innefattar många olika moment. Vi renar råvattnet i våra vattenverk, transporterar det genom 65 mil vattenledningar och ser till att det kommer ut i din kran – dygnet runt, året runt.

Produktion av dricksvatten

Produktionen av dricksvatten ser olika ut på olika orter i kommunen, på grund av att vatten från olika vattentäkter kräver olika typer av behandling. Av de som har kommunalt dricksvatten får mer än 95 procent sitt dricksvatten från brunnar i Uppsalaåsen och Vattholmaåsen. Almunge får sitt dricksvatten från Östra Långsjön och Uppsala.

Läs mer i Vattenförsörjningen i Uppsala stad (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Läs mer om Uppsalaåsen

Läs mer om Tämnarens roll i Uppsalas vattenförsörjning - kortversion Pdf, 553.5 kB. (pdf) Pdf, 553.5 kB.

Läs mer om Tämnarens roll i Uppsalas vattenförsörjning - fördjupning Pdf, 1 MB. (pdf) Pdf, 1 MB.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T07:58:43
Last modified:
2024-03-08T11:23:57
Published:
2019-05-06T15:24:19
Last published:
2024-03-08T11:23:57
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dricksvatten

EPI.Id
2b5d4dd0604f413085034708b41a276c