Uppsalaåsen - grundvatten

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd runt Uppsalaåsen.

Åsen fungerar som råvattenmagasin, vattentäkt och ”behandlingsanläggning” av ytvatten från Fyrisån och sjön Tämnaren. Uppsalaåsen går igenom hela kommunen – rakt under hela Uppsala stad.

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd runt Uppsalaåsen. Åsen fungerar som råvattenmagasin, vattentäkt och ”behandlingsanläggning” av ytvatten från Fyrisån och sjön Tämnaren. Uppsalaåsen går igenom hela kommunen – rakt under hela Uppsala stad.

Vattnet från Uppsalaåsen används för att försörja Uppsala tätort, Gunsta, Länna, Lövstalöt, Bälinge, Björklinge, Läby och Skuttunge.

En biås till Uppsalaåsen, Vattholmaåsen, försörjer Storvreta, Vattholma och Skyttorp.

Vänge, Järlåsa, Ramstalund, Gåvsta och Knutby får sitt vatten från lokala grundvattenmagasin. Almunge försörjs med vatten från både Östra Långsjön och Uppsala.

För att behålla vattennivån i åsen fyller vi på och infiltrerar med ytvatten, från Fyrisån och Tämnaren. Ytvattnet sjunker ner i åsens lager och blandas med det naturligt bildade grundvattnet. Det infiltrerade ytvattnet rinner genom åsen i sex till åtta månader och får sedan samma karaktär som naturligt grundvatten.

Vi följer grundvattennivåerna kontinuerligt (länk) och gör riskanalyser för att i god tid kunna sätta in åtgärder vid behov och där det behövs.

Åsen och kommunens andra vattentäkter klassas som ett vattenskyddsområde, och skyddas genom beslutade skyddsföreskrifter. Inom det området finns olika restriktioner för att förhindra föroreningar och för att se till att grundvattnets kvalitet inte försämras.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T08:03:09
Last modified:
2024-03-15T10:59:12
Published:
2019-05-06T15:26:19
Last published:
2024-03-15T10:59:12
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
uppsalaasen-grundvatten

EPI.Id
6ed8dc706169422a8975ce3d19c96d3b