Vattenskyddsområden

Vattnet i marken, grundvattnet, som de flesta av oss får vårt vatten ifrån måste skyddas mot skadliga ämnen som exempelvis bensin, gödsel och bekämpningsmedel. Därför finns det ett antal upprättade vattenskyddsområden.

Beslut om vattenskyddsområden

Kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att besluta om skyddsområden för vattentillgångar som försörjer allmänna vattentäkter. Även större enskilda och gemensamma vattentäkter kan ges skydd. Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas och vilka särskilda regler som gäller inom området. Verksamheter som kan vara farliga för kvaliteten i vattentäkten kan förbjudas eller begränsas. Föreskrifterna kan också bestämma hur marken får användas och hur man får använda sig av bekämpningsmedel.

Var försiktig

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig. Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Brandförsvaret (Räddningstjänsten) larmas, så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vattenskyddsområden

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:03:58
Last modified:
2024-02-27T12:17:12
Published:
2019-05-07T10:14:12
Last published:
2024-02-27T12:17:12
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vattenskyddsomraden

EPI.Id
542599a36b464f8191d13dcdfb5e5649