Anmäla handlingsplan för utfasningsämnen

Använder din verksamhet ämnen som är klassade som utfasningsämnen skickar du in en handlingsplan till oss. Handlingsplanen ska beskriva hur och när ämnen ska bytas ut mot miljövänligare alternativ.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för kemikalier i avloppsvattnet från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Handlingsplanen skickas till:

Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 UPPSALA

Eller per e-post till sofie.orvestedt@uppsalavatten.se

 

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:23:52
Last modified:
2022-07-07T09:49:56
Published:
2022-07-07T09:50:05
Last published:
2022-07-07T09:50:05
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id