Grundläggande karakterisering deponering Hovgården

Företagskunder som ska lämna avfall till deponi måste göra en grundläggande karakterisering av avfallet.

Här kan du läsa mer om hur grundläggande karakterisering går till.

  • Den som skriver under blanketten ansvarar för att karakteriseringen är komplett och korrekt ifylld.
  • Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter gör att lass inte får köra in till dess att blanketten är korrekt.
  • Alla fält i blanketten ska fyllas i.
  • Underskriven blankett är giltig i en vecka, sedan måste en ny lämnas in.

Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till hovgarden@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:22:29
Last modified:
2022-09-29T16:58:41
Published:
2022-07-07T11:30:45
Last published:
2022-09-29T16:58:41
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id