Fettavskiljare - dispensansökan för installation

Samtliga livsmedelsverksamheter ska ha en fettavskiljare installerad. Dispens från detta krav kan sökas. Här finns en blankett att använda.

Dispens kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

Här kan du läsa mer om fett i avloppet.

Adress för inskickning av blankett (utan frimärke)

Uppsala Vatten och Avfall AB
Kundservice
Svarspost
20532075
758 53 UPPSALA

Blanketter som går att fylla i på skärmen kan skickas per e-post till kundservice@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:22:59
Last modified:
2022-09-29T16:59:30
Published:
2022-07-07T15:29:15
Last published:
2022-09-29T16:59:31
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id