Fettavskiljare - dispensansökan för tömningsintervall

Fettavskiljare ska tömmas en gång i månaden. Vissa verksamheter släpper ut mindre fett och då kan det räcka med tömning mer sällan.

Dispens kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

Här kan du läsa mer om fett i avloppet.

Adress för inskickning av blankett (utan frimärke)

Uppsala Vatten och Avfall AB
Kundservice
Svarspost
20532075
758 53 UPPSALA

Blanketter som går att fylla i på skärmen kan skickas per e-post till kundservice@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T15:23:11
Last modified:
2022-09-29T16:59:44
Published:
2022-07-07T15:25:44
Last published:
2022-09-29T16:59:44
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id